25 juli 2024

vnnn.nl

En nog een WordPress site

aba center

Waar kan aba center mee helpen

Een aba center is een instituut waar deskundigen zijn en kennis hebben over het aba systeem. Je kan pas zo’n center opstarten als je zelf professioneel bent. Hiervoor moet je een opleiding hebben gevolgd in de Verenigde Staten. Deze deskundigen willen de kennis die ze daar hebben opgedaan zoveel mogelijk verspreiden in Nederland. Deze methode wordt toegepast bij kinderen die moeite hebben met goed gedrag. Hierbij kan je denken aan kinderen met autisme, zelfredzaamheid, spelvaardigheid en spraak en taal problemen. De kennis die de Nederlandse deskundigen hebben opgedaan willen zij verspreiden. Dit verspreiden doen ze aan andere professionals en ouders van kinderen die deze problemen hebben. 

Hoe helpt aba center ouders

Dit center helpt ouders, zodat ze zelf voor hun kind kunnen zorgen en hun kind goed gedrag kunnen aanleren. Dit gebeurd door het kind te belonen bij goed gedrag en te straffen bij slecht gedrag. Het straffen gebeurd door het kind kort te negeren. Zo weet hij of zij dat het niet goed is wat die heeft gedaan. Op deze manier zorg je ervoor dat het kind uiteindelijk zelfstandig goede keuzes kan maken. Het doel van deze methode is dat het kind uiteindelijk zelfredzaam is. Doordat het kind alle dingen al een keer heeft meegemaakt en is gestraft kunnen op basis daarvan nu goede keuzes gemaakt worden.